Президенти от ЕС с общ призив по повод Деня на Европа