ДЕН 12-И: Пореден протест под прозорците на властта