Кой и защо подведе ромите в Сливен, че ще отнемат децата им?