Спешните медици ще получат с натрупване гласуваното увеличение на възнагражденията