Около 3000 пациенти остават без личен лекар в Харманли