Рисковете от инфлацията. Как ще се отрази растящата инфлация на икономиката?