Кукушева: Доставната цена на хляба е същата като от '89-а