ПРОФЕСИЯ ВОЕНЕН ЛЕКАР: Д-р Йоанна Маринова - една жена в мъжки свят