Игри на волята: България (24.10.2019) - част 2:Амелия беше дисквалифицирана, защото наруши правилата