Европол разби група, подменяла сроковете на годност на развалени храни