Българи гласуват в църкви и индийски храм в Лондон