ТЕМАТА \"МИГРАЦИЯ\": Премиерът обсъди проблемите с представители на ЕС