Казусът с либийския кораб: Говори съдебният изпълнител