Българите – на предпоследно място по продължителност на кариерата