Изцяло е пусната за движение Северна скоростна тангента