Комитова: Фирмите от Пътното строителство са разделени на две