Учени: Най-големите дървета в света се развиват добре във Великобритания