Обсъждат изграждането на Националната детска болница