Четвърта или последна ще бъде тази вълна на Ковид-19?