След жребия: Мандатите на двама членове на КЕВР бяха прекратени