ЕК: България отговаря напълно на изискванията за Шенген