Покръстването на Лана в българска православна църква: Total Divas Preview Clip, 26 Април 2017