Първи резултати от преброяването в България: Населението намалява