Почина слоницата Артайда – най-възрастното животно в Софийския зоопарк