Врачанско и Монтанско се възстановяват от градушката