Динко от Ямбол отиде в Харманли, обвинява бежанците