Антония Петрова, за пътя от короната на красотата към трънения венец на властта (26.10.2014г.)