Хекимян за план-сметката: Може да бъде определен като „бюджет на липсите”