Как България се превръща в разпределителна точка за шпионски софтуер