КОЛИ НА ГАЗ: На 31 ноември изтича гратисният срок за регистрация