Спасов: Не ни достигна шанс, впечатлен съм от себераздаването