"Социална мрежа": Българи със спектакъл по затворнически експеримент