Бащата на малтретираното в Пловдив дете: Имам оскъдна информация за него, настанен е в социален дом