Атакист, нахлул в НАТФИЗ, стана управител на Софийска област