ДОСТОЙНО ЗА ГИНЕС: Музиканти изнасят уникални концерти на 8 рояла и 32 ръце