Над 20 % от населението в ЕС - застрашено от бедност