Рекордни цени: Газът в Европа с исторически стойности