10 000 фиданки от цер ще бъдат залесени в Старозагорско