Грозев: На границата са с оръжия от 1945 г. и стоппатрони, които се разпадат