Д-р Симидчиев: Антигенните тестове могат да ни помогнат за по-доброто управление на пандемията