За да съхрани родното слово: Литературен конкурс кани българчета от цял свят