МЗ: Излизаме от тъмночервената зона, новият щам не е у нас