ИЗВОДЪТ: Може ли наистина да се живее само с 5 лв. на ден?