Спад в цените на някои стоки на най-голямата борса у нас