Опозицията критикува капиталовата програма на Община Пловдив