Шукари Потър, Шмекерани и Ром на изпит при проф. Гепиотзор