Радев: България е привлекателна за инвеститорите с високата квалификация на работния капитал