Асеновата крепост, заснета от въздуха и интересни факти за нея