Затворът като работно място: Какво е да си жена надзирател?