Глобалното затопляне и въздействието му се ускоряват